CE Special Issue - COVID-19
Challenges of Contemporary Economics

Issues

full text available abstract only
Volume 14 (2020) Volume 13 (2019) Volume 12 (2018) Volume 11 (2017) Volume 10 (2016) Volume 9 (2015) Volume 8 (2014) Volume 7 (2013) Volume 6 (2012) Volume 5 (2011) Volume 4 (2010) Volume 3 (2009) Volume 2 (2008) Volume 1 (2007)

Volume 7 (2013)

Special issue

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków. Cały Raport (PL) original article

pp. 1-499 | First published in 2 October 2013 | DOI:

Janusz Czapiński

Abstract

Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków. Cały Raport (PL)

Social Diagnosis 2013 Objective and Subjective Quality of Life in Poland - full report original article

pp. 1-492 | First published in 2 October 2013 | DOI:

Janusz Czapiński

Abstract

Social Diagnosis 2013 Objective and Subjective Quality of Life in Poland - full report

Wstęp (PL) original article

pp. 13-15 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.94

Janusz Czapiński

Abstract

Wstęp (PL)

Introduction original article

pp. 14-16 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.94

Janusz Czapiński

Abstract

Introduction

Główne wyniki i wnioski (PL) original article

pp. 16-29 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.95

Janusz Czapiński

Abstract

Główne wyniki i wnioski (PL)

Main results and conclusions original article

pp. 17-32 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.95

Janusz Czapiński

Abstract

Main results and conclusions

Metoda badania (PL) original article

pp. 30-39 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.96

Tomasz Panek, Janusz Czapiński, Irena E. Kotowska

Abstract

Metoda badania (PL)

The research method original article

pp. 33-42 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.96

Tomasz Panek, Janusz Czapiński, Irena E. Kotowska

Abstract

The research method

Warunki życia gospodarstw domowych. Dochody i sposób gospodarowania dochodami (PL) original article

pp. 40-55 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.97

Tomasz Panek, Janusz Czapiński

Abstract

Warunki życia gospodarstw domowych. Dochody i sposób gospodarowania dochodami (PL)

10 

Household living conditions. Income and income management original article

pp. 43-57 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.97

Tomasz Panek, Janusz Czapiński

Abstract

Household living conditions. Income and income management

11 

Warunki życia gospodarstw domowych. Wyżywienie (PL) original article

pp. 56-58 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.98

Tomasz Panek, Janusz Czapiński

Abstract

Warunki życia gospodarstw domowych. Wyżywienie (PL)

12 

Household living conditions. Nutrition original article

pp. 58-60 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.98

Tomasz Panek, Janusz Czapiński

Abstract

Household living conditions. Nutrition

13 

Warunki życia gospodarstw domowych. Zasobność materialna (PL) original article

pp. 59-82 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.99

Tomasz Panek, Piotr Białowolski, Irena E. Kotowska, Janusz Czapiński

Abstract

Warunki życia gospodarstw domowych. Zasobność materialna (PL)

14 

Household living conditions. Material affluence original article

pp. 61-80 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.99

Tomasz Panek, Piotr Białowolski, Irena E. Kotowska, Janusz Czapiński

Abstract

Household living conditions. Material affluence

15 

Household living conditions. Housing conditions original article

pp. 81-86 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.100

Tomasz Panek, Janusz Czapiński

Abstract

Household living conditions. Housing conditions

16 

Warunki życia gospodarstw domowych. Warunki mieszkaniowe (PL) original article

pp. 83-90 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.100

Tomasz Panek, Janusz Czapiński

Abstract

Warunki życia gospodarstw domowych. Warunki mieszkaniowe (PL)

17 

Household living conditions. Education and human capital original article

pp. 87-105 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.101

Izabela Grabowska, Dorota Węziak-Białowolska, Irena E. Kotowska, Tomasz Panek

Abstract

Household living conditions. Education and human capital

18 

Warunki życia gospodarstw domowych. Edukacja i kapitał ludzki (PL) original article

pp. 91-109 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.101

Izabela Grabowska, Dorota Węziak-Białowolska, Irena E. Kotowska, Tomasz Panek

Abstract

Warunki życia gospodarstw domowych. Edukacja i kapitał ludzki (PL)

19 

Household living conditions. Culture and recreation original article

pp. 106-113 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.102

Tomasz Panek, Janusz Czapiński

Abstract

Household living conditions. Culture and recreation

20 

Warunki życia gospodarstw domowych. Kultura i wypoczynek (PL) original article

pp. 110-117 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.102

Tomasz Panek, Janusz Czapiński

Abstract

Warunki życia gospodarstw domowych. Kultura i wypoczynek (PL)

21 

Household living conditions. Healthcare original article

pp. 114-123 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.103

Janusz Czapiński, Tomasz Panek

Abstract

Household living conditions. Healthcare

22 

Warunki życia gospodarstw domowych. Opieka zdrowotna (PL) original article

pp. 118-128 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.103

Janusz Czapiński, Tomasz Panek

Abstract

Warunki życia gospodarstw domowych. Opieka zdrowotna (PL)

23 

Household living conditions. Analysis of households’ living conditions by Voivodeship original article

pp. 124-126 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.104

Tomasz Panek

Abstract

Household living conditions. Analysis of households’ living conditions by Voivodeship

24 

Household living conditions. The labour market original article

pp. 127-157 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.105

Paweł Strzelecki, Katarzyna Saczuk, Izabela Grabowska, Irena E. Kotowska

Abstract

Household living conditions. The labour market

25 

Warunki życia gospodarstw domowych. Analiza warunków życia gospodarstw domowych w układzie wojewódzkim (PL) original article

pp. 129-131 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.104

Tomasz Panek

Abstract

Warunki życia gospodarstw domowych. Analiza warunków życia gospodarstw domowych w układzie wojewódzkim (PL)

26 

Warunki życia gospodarstw domowych. Rynek pracy (PL) original article

pp. 132-162 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.105

Paweł Strzelecki, Katarzyna Saczuk, Izabela Grabowska, Irena E. Kotowska

Abstract

Warunki życia gospodarstw domowych. Rynek pracy (PL)

27 

Household living conditions. The Procreation reserve original article

pp. 158-165 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.106

Janusz Czapiński

Abstract

Household living conditions. The Procreation reserve

28 

Warunki życia gospodarstw domowych. Rezerwa prokreacyjna (PL) original article

pp. 163-171 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.106

Janusz Czapiński

Abstract

Warunki życia gospodarstw domowych. Rezerwa prokreacyjna (PL)

29 

Individual quality of life and lifestyle original article

pp. 166-277 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.107

Janusz Czapiński

Abstract

Individual quality of life and lifestyle

30 

Indywidualna jakość i styl życia (PL) original article

pp. 172-278 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.107

Janusz Czapiński

Abstract

Indywidualna jakość i styl życia (PL)

31 

The state of civil society. Social attitudes and relations original article

pp. 278-284 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.108

Janusz Czapiński

Abstract

The state of civil society. Social attitudes and relations

32 

Stan społeczeństwa obywatelskiego. Postawy i relacje społeczne (PL) original article

pp. 279-285 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.108

Janusz Czapiński

Abstract

Stan społeczeństwa obywatelskiego. Postawy i relacje społeczne (PL)

33 

The state of civil society. Civil experience, activities for the benefit of the community and civil skills original article

pp. 285-295 | First published in 2 October 2013 | DOI:0.5709/ce.1897-9254.109

Antoni Sułek

Abstract

The state of civil society. Civil experience, activities for the benefit of the community and civil skills

34 

Stan społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenie, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie (PL) original article

pp. 286-295 | First published in 2 October 2013 | DOI:0.5709/ce.1897-9254.109

Antoni Sułek

Abstract

Stan społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenie, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie (PL)

35 

Stan społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny (PL) original article

pp. 296-308 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.110

Janusz Czapiński

Abstract

Stan społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny (PL)

36 

The state of civil society. Social capital original article

pp. 296-315 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.110

Janusz Czapiński

Abstract

The state of civil society. Social capital

37 

Stan społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność i jakość życia osób w podeszłym wieku (PL) original article

pp. 309-316 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.111

Janusz Czapiński, Piotr Błędowski

Abstract

Stan społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność i jakość życia osób w podeszłym wieku (PL)

38 

The state of civil society. Activity and quality of life in later years original article

pp. 316-323 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.111

Janusz Czapiński, Piotr Błędowski

Abstract

The state of civil society. Activity and quality of life in later years

39 

Stan społeczeństwa obywatelskiego. Identyfikacja i aktywność polityczna (PL) original article

pp. 317-320 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.112

Janusz Czapiński

Abstract

Stan społeczeństwa obywatelskiego. Identyfikacja i aktywność polityczna (PL)

40 

Stan społeczeństwa obywatelskiego. Stosunek do instytucji finansowych (PL) original article

pp. 321-327 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.113

Tadeusz Szumlicz

Abstract

Stan społeczeństwa obywatelskiego. Stosunek do instytucji finansowych (PL)

41 

The state of civil society. Political activity and identification original article

pp. 324-327 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.112

Janusz Czapiński

Abstract

The state of civil society. Political activity and identification

42 

Polacy wobec technologii cyfrowych - uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania (PL) original article

pp. 328-352 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.114

Dominik Batorski

Abstract

Polacy wobec technologii cyfrowych - uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania (PL)

43 

The state of civil society. Attitude to financial institutions original article

pp. 328-334 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.113

Tadeusz Szumlicz

Abstract

The state of civil society. Attitude to financial institutions

44 

Poles and communication technology - access conditions and modes of use original article

pp. 335-359 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.114

Dominik Batorski

Abstract

Poles and communication technology - access conditions and modes of use

45 

Wykluczenie społeczne original article

pp. 342-375 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.115

Tomasz Panek, Janusz Czapiński

Abstract

Wykluczenie społeczne

46 

Social exclusion original article

pp. 360-393 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.115

Tomasz Panek, Janusz Czapiński

Abstract

Social exclusion

47 

Jakość życia w Polsce – wygrani i przegrani (PL) original article

pp. 385-408 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.119

Janusz Czapiński

Abstract

Jakość życia w Polsce – wygrani i przegrani (PL)

48 

The quality of life in Poland - winners and losers original article

pp. 394-417 | First published in 2 October 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.119

Janusz Czapiński

Abstract

The quality of life in Poland - winners and losers