CE Special Issue - COVID-19
Challenges of Contemporary Economics

Issues

full text available abstract only
Volume 14 (2020) Volume 13 (2019) Volume 12 (2018) Volume 11 (2017) Volume 10 (2016) Volume 9 (2015) Volume 8 (2014) Volume 7 (2013) Volume 6 (2012) Volume 5 (2011) Volume 4 (2010) Volume 3 (2009) Volume 2 (2008) Volume 1 (2007)

Volume 5 Issue 3 (2011)

Special issue

Social Diagnosis 2011 Objective and Subjective Quality of Life in Poland (Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków)

Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków - cały raport (PL) original article

pp. 1-461 | First published in 30 September 2011 | DOI:

Janusz Czapiński

Abstract

Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków - cały raport (PL)

Wprowadzenie (PL) editorial

pp. 13-16 | First published in 30 September 2011 | DOI:10.5709/ce.18979254.53

Janusz Czapiński

Abstract

Warunki i Jakość Życia Polaków – Wprowadzenie (PL)

Główne wyniki i wnioski (PL) original article

pp. 17-34 | First published in 30 September 2011 | DOI:10.5709/ce.1897‐9254.54

Janusz Czapiński

Abstract

Główne wyniki i wnioski (PL)

Metodologia Badań (PL) original article

pp. 35-44 | First published in 30 September 2011 | DOI:10.5709/ce.18979254.55

Tomasz Panek, Janusz Czapiński, Irena E. Kotowska

Abstract

Metodologia Badań (PL)

Warunki Życia Gospodarstw Domowych (PL) original article

pp. 45-159 | First published in 30 September 2011 | DOI:10.5709/ce.18979254.56

Piotr Białowolski, Janusz Czapiński, Izabela Grabowska, Irena E. Kotowska, Tomasz Panek, Paweł Strzelecki, Dorota Węziak-Białowolska

Abstract

Warunki Życia Gospodarstw Domowych (PL)

Indywidualna Jakość Życia (PL) original article

pp. 160-270 | First published in 30 September 2011 | DOI:10.5709/ce.18979254.57

Janusz Czapiński, Antoni Sułek, Tadeusz Szumlicz

Abstract

Indywidualna Jakość Życia (PL)

Stan Społeczeństwa Obywatelskiego (PL) original article

pp. 271-298 | First published in 30 September 2011 | DOI:10.5709/ce.18979254.58

Janusz Czapiński, Antoni Sułek

Abstract

Stan Społeczeństwa Obywatelskiego (PL)

Korzystanie z Technologii Informacyjno-komunikacyjnych (PL) original article

pp. 299-327 | First published in 30 September 2011 | DOI:10.5709/ce.18979254.59

Dominik Batorski

Abstract

Korzystanie z Technologii Informacyjno-komunikacyjnych (PL)

Wykluczenie Społeczne (PL) original article

pp. 328-352 | First published in 30 September 2011 | DOI:10.5709/ce.18979254.60

Janusz Czapiński, Tomasz Panek

Abstract

Wykluczenie Społeczne (PL)

10 

Podsumowanie Badań (PL) original article

pp. 353-376 | First published in 30 September 2011 | DOI:10.5709/ce.18979254.61

Janusz Czapiński

Abstract

Podsumowanie Badań (PL)

11 

Social Diagnosis 2011 Objective and Subjective Quality of Life in Poland - full report original article

pp. 1-366 | First published in 18 October 2012 | DOI:

Janusz Czapiński

Abstract

Social Diagnosis 2011 Objective and Subjective Quality of Life in Poland - full report

12 

Introduction editorial

pp. 13-16 | First published in 18 October 2012 | DOI:10.5709/ce.1897‐9254.53

Janusz Czapiński

Abstract

Introduction

13 

Main Results and Conclusions original article

pp. 17-39 | First published in 18 October 2012 | DOI:10.5709/ce.1897‐9254.54

Janusz Czapiński

Abstract

Main Results and Conclusions

14 

The Research Method original article

pp. 40-49 | First published in 19 October 2012 | DOI:10.5709/ce.1897‐9254.55

Tomasz Panek, Janusz Czapiński, Irena E. Kotowska

Abstract

The Research Method

15 

Household Living Conditions original article

pp. 50-112 | First published in 19 October 2012 | DOI:10.5709/ce.1897‐9254.56

Piotr Białowolski, Janusz Czapiński, Izabela Grabowska, Irena E. Kotowska, Tomasz Panek, Paweł Strzelecki, Dorota Węziak-Białowolska

Abstract

Household Living Conditions

16 

Individual Quality of Life original article

pp. 113-187 | First published in 19 October 2012 | DOI:10.5709/ce.1897‐9254.57

Janusz Czapiński, Antoni Sułek, Tadeusz Szumlicz

Abstract

Individual Quality of Life

17 

The State of Civil Society original article

pp. 188-212 | First published in 19 October 2012 | DOI:10.5709/ce.1897‐9254.58

Janusz Czapiński, Antoni Sułek

Abstract

The State of Civil Society

18 

Use of Information and Communication Technologies original article

pp. 213-241 | First published in 19 October 2012 | DOI:10.5709/ce.1897‐9254.59

Dominik Batorski

Abstract

Use of Information and Communication Technologies

19 

Social Exclusion original article

pp. 242-261 | First published in 19 October 2012 | DOI:10.5709/ce.1897‐9254.60

Janusz Czapiński, Tomasz Panek

Abstract

Social Exclusion

20 

Summary original article

pp. 262-285 | First published in 19 October 2012 | DOI:10.5709/ce.1897‐9254.61

Janusz Czapiński

Abstract

Summary